Dag Terje Klarp Solvang

Høyre
Valgkamp i sosiale medier
Deltok ved
Digital Minds VI

Dag Terje har vært markeds- og kampanjesjef i Høyre siden høsten 2014 og kom fra stilling som daglig leder/partner i reklamebyrået Melvær & Lien i Stavanger.

Som bystyrerepresentant i Stavanger bystyre 2007 - 2015 har han også erfaring som folkevalgt. Bred erfaring fra både politikk og privat næringsliv kommer godt med når gode kampanjer skal klekkes ut, forankres og gjennomføres.

Dag Terje holder ofte foredrag og er en aktiv deltager i samfunnsdebatten.

Hold deg oppdatert!
Vi oppdaterer deg gjerne når påmeldingen er åpnet og programmet er spikret!