Jan Erik Kjerpeseth

Sparebanken Vest
Det du vil skal bli varig, må du forandre
Deltok ved
Digital Minds V

Jan Erik Kjerpeseth har langt fartstid fra finanssektoren, og er i dag konsernsjef i Sparebanken Vest. Han leder en bank som har valgt en offensiv strategi med «inhouse» IT-utvikling som svar på det digitale skiftet og den brytningstiden finansnæringen er inne i.

Hold deg oppdatert!
Vi oppdaterer deg gjerne når påmeldingen er åpnet og programmet er spikret!