John Jacobsen

Supertanker
Forandring som en mulighet, ikke en trussel
Deltok ved
Digital Minds V

I fjor var Johns foredrag, kreativitet i forretningsutvikling tema i MasterClassprogrammet for toppledere i Italia, på Europas største digitale markedsføringskonferanse SMXL Milano og RIMC i Reykjavik. John er leder av det kreative strategibyrået Supertanker. Byrået bistår et knippe store virksomheter innenfor finans, medier, detaljhandel og eiendomsutvikling i å tilpasse seg en ny hverdag. John kommer til oss for å snakke om hvorfor vi motsetter oss endringer, og hva vi kan gjøre for å se på forandring som en mulighet og ikke som en trussel.

Hold deg oppdatert!
Vi oppdaterer deg gjerne når påmeldingen er åpnet og programmet er spikret!